Vergadering 15 Mei Weka's

Beste Weka ouders,
Na veel overleg hebben we met de wekaleiding besloten om de playbackshow dit jaar af te lassen. We vinden dit zelf ongelooflijk jammer, maar wegens vele schoolfeesten, communies, de jeugddag en de naderende examens van de leiding konden we geen geschikte datum meer vinden. Onze excuses hiervoor!

Pages